Umowa przeniesienia praw do działki- jak wygląda proces?

Każdemu, kto posiada prawo do działki ogrodowej, przysługuje również prawo do przeniesienia tego pierwszego na rzecz innej osoby. Jest to czynność prawna określana jako przeniesienie prawa do działki. Należy ją wyraźnie odróżnić od sprzedaży, ponieważ działkowiec nie może sprzedać działki z uwagi na to, że to nie on jest jej właścicielem, ale gmina czy nawet Skarb Państwa. Posiadanie prawa do działki nie oznacza bycia jej właścicielem, ale dzierżawę.

Osoba postronna: umowa przeniesienia praw do działki

Umowa przeniesienia praw do działki jest umową cywilno-prawną, która podstawę rzeczonego przeniesienia. Osoba, na którą prawa te mają zostać przeniesione, oczywiście musi być osobą pełnoletnią. Umowa taka musi zostać poświadczona notarialnie pod rygorem nieważności, a także musi zostać zatwierdzona przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W przeciwnym razie umowa przeniesienia praw do działki nie będzie skuteczna. Aby wspomniany zarząd zatwierdził umowę, działkowiec zobligowany jest do złożenia odpowiedniego wniosku, w którym powinien wskazać wynagrodzenie. Jest to kwota, którą osoba, na którą przenoszone jest prawo do działki, uzgodniła z działkowcem i traktowana jest nie jako kwota sprzedaży, ale jako rekompensata za pozostawione na działce urządzenia, roślinność czy inne obiekty. Osoba, której dotyczy umowa przeniesienia praw do działa ma dwa tygodnie na dokonanie wpłaty w wysokości określonej w umowie, licząc od dnia wskazanego w tejże umowie. W sytuacji, w której Zarząd ROD odmawia wykonania przeniesienia praw, możliwe jest odwołanie do sądu, którego orzeczenie kończy proces.

Osoba bliska: przeniesienie praw do działki w sytuacji rozwodu

Proces przeniesienia praw do działki wszczynany bywa nie tylko w sytuacji odstąpienia tychże praw osobie postronnej, ale może również dotyczyć sytuacji rozwodu bądź śmierci dotychczasowej osoby odpowiedzialnej. Jak wygląda proces przeniesienia praw do działki w sytuacji rozwodu? Jeżeli prawo do działki posiadają małżonkowie wspólnie, to nie jest sporządzana umowa przeniesienia praw do działki, ale w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym małżeństwo przestaje istnieć, obie osoby zmuszone są zawiadomić zarząd o tym, który z dotychczasowych małżonków przejmuje w całości prawo do działki. Ex-małżonkowie zobligowani są również do przedstawienia dokumentu potwierdzającego wszczęcie postępowania sądowego w kwestii podziału rzeczonego prawa. Jeżeli małżonkowie nie wywiążą się z tego terminu, Zarząd ROD ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż miesiąc, a jednocześnie pouczyć o konsekwencjach prawnych zignorowania tegoż dodatkowego terminu. Konsekwencje te, to przeniesienie całości praw do działki na jedną osobę, wedle decyzji samego zarządu. Ostatecznie proces przeniesienia praw do działki w tej sytuacji kończy rozwiązanie dotychczasowej umowy z jednym z byłych małżonków.

Osoba bliska: przeniesienie praw do działki w sytuacji śmierci działkowca

Jako że działka ogrodowa nie stanowi przedmiotu własności osoby, której przysługują do niej prawa, nie można dysponować tym prawem w testamencie, tak jak w przypadku własności. Zastosowanie mają tutaj odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Oczywiście, małżonkowi czy małżonce zmarłej osoby przysługuje najwięcej uprawnień, jednak sytuacja jest różna, jeżeli zmarły dzielił prawo do działki z małżonkiem/-ą bądź posiadał to prawo na wyłączność. Jeżeli prawo było współdzielone przez małżonków, to osoba żyjąca przejmuje pełnię praw do dzierżawy i proces przeniesienia praw do działki następuje automatycznie. Oznacza to, że małżonek nie musi składać w tej sprawie żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli zaś prawo nie było współdzielone, należy wystąpić do Zarządu ROD o przejęcie rzeczonego prawa po zmarłym.

Poprzedni artykułMieszkanie w stylu loftowym- jaki dywan loftowy wybrać?
Następny artykułAltana ogrodowa- z pergolą czy bez?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj